Τέρμα τα εγκαύματα με την πολύτιμη βοήθεια της φύσης!

Πόσο πρέπει να βάζεις και κάθε πότε να το ανανεώνεις... όλες οι απορίες σου εδώ!

Ιδιαίτερα, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές;

Ένα και μόνο μήνυμά σας μπορεί να σημαίνει πολλά!